Zahrada Ztracenka

ZAHRADA ZTRACENKA, PRAHA 2

PROJEKT A REALIZACE 01/2006 – 06/2010

SPOLUPRÁCE: JINDŘICH KOSTKA

Zahrada Ztracenka je umístěna na severně orientovaném svahu pod areálem Karlova. Přístup je pouze na dvou místech z Horské ulice. Původně v těchto místech nebývala klasicky založená zahrada, ale byla zde vinice, sad a v poslední době školní dětské hřiště. Konečná podoba Zahrady prošla dlouhým vývojem od vyhrané soutěže v roce 1996.


Závěrečné řešení neobsahuje žádné objekty, protože restaurace a ostraha jsou v současnosti budovaném objektu Bastionu.

Kompozice zahrady vychází v maximální míře z půdorysných a výškových poměrů zahrady, které předurčily její podobu na jakýchsi terasách v duchu italských zahrad. Hlavní kompoziční osa navazuje na horní vstup z Horské ulice, kde je výhled až na Petřín. Na této ose je několik schodišť, která překonávají výšku osmnácti metrů.

Schodiště spojují vějířovitou plochu (Svatojakubská mušle) se čtvercovou plochou, která je těžištěm celé zahrad, kde na sloupu měla stát socha archanděla Michaela. Kolmá osa na tuto sochu je po vrstevnici a v západní části je ukončena kruhovou plochou, kde měla stát socha archanděla Gabriela.

Na východ od schodišťové osy měla stát poslední realistická socha archanděla Rafaela.

Druhý vstup do zahrady je v dolní části Horské ulice a vede přes trojúhelníkovou plochu. Třetí vstup byl navržen ve východní části, kde se počítá s bezbariérovým spojením v horní části Albertovských schodů. Tento vstup bude realizován po dohodě s Karlovou Univerzitou, která je majitelem přilehlého pozemku.

Záměrem při navržení Zahrady bylo vytvořit klidné odpočinkové prostředí s neobvyklými pohledy na Pražskou kotlinu.

Zahrada Ztracenka na ČT24

Soubory ke stažení

Tvoříme od roku 1991

Člen české komory architektů ČKA