Náměstí Míru v Praze

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍRU, PRAHA 2

PROJEKT A REALIZACE 02/2002 – 02/2003

SPOLUPRÁCE: JINDŘICH KOSTKA

Celková rekonstrukce městského interiéru Náměstí Míru na Praze 2, s výjimkou dopravních komunikací po obvodě náměstí, a parkem na sever od kostela Sv. Ludmily.

Záměrem bylo v maximální míře zachovat stávající zeleň a navyklé pěší trasy. Jedinou větší změnou bylo přetrasování cesty v severní části směrem k Vinohradskému divadlu. Původní cesta byla symetrická k podélné ose s nástupištěm tramvaje tak, jak byla nevržena v 30. letech minulého století. Vzhledem ke stavbě metra a narovnání nástupiště tramvají dle větší délky souprav se nově upravená trasa divadlu opět symetricky upravila.

Centrální čtvercový prostor zůstal prázdný, pouze vydlážděný žulovou dlažbou, tak aby se zde mohly stavět stánky a pořádat různé společenské akce.

V severním a jižním paprsku s oválnou odpočinkovou trasou vznikla dvě osmiboká pítka na žulových stupních, která svým tvarem evokují křtitelnice, které často měly osmiboký půdorys na základě křesťanské symboliky.

Rekonstrukce náměstí byla řešena včetně inženýrských sítí pod řešenou  plochou prostranství.

Soubory ke stažení

Tvoříme od roku 1991

Člen české komory architektů ČKA