Vítkovický zámeček

REKONSTRUKCE VÍTKOVICKÉHO ZÁMKU, OSTRAVA

PROJEKT A REALIZACE  01/2007 – 12/2009

ARCHITEKTONICKÁ ČÁST ZÁMKU A PŘILEHLÝCH BUDOV BYLA ZPRACOVÁNA PRO STUDIO RANNÝ VÍTKOVICE s.r.o.

Vítkovický zámek byl postaven v klasicistním slohu 1848 jako reprezentační budova a sídlo ředitele Vítkovických železáren. Objekt prošel několika rekonstrukcemi, kdy v poslední fázi byl upraven jako kanceláře Vítkovických železáren.


Jedná se o dvoupodlažní objekt, s valbovou střechou, z části podsklepený. Po konstrukční stránce se jedná o podélný trojtrakt, s přísnou symetrií jednotlivých rozměrově gradovaných místností, z velké části v půdorysu i fasádách komponovaných na základě zlatého řezu.

Směrem na západ od hlavního objektu zámku byly stáje, které byly dodatečně nastaveny zčásti o patro. V západní části je dále drobný objekt sloužící jako garáž a dále objekt správce areálu.

Původní velký anglický park rozložený na severojižní ose zámku byl dodatečně zastavěn průmyslovými objekty a zůstalo pouze torzo zahrady s několika hodnotnými stromy.

Záměrem rekonstrukce bylo zámek očistit do klasicistní podoby, včetně celého areálu s přilehlými objekty, které nesou stopy secesních úprav a které byly taktéž ponechány.

Zámek opět slouží se svými stylovými sály reprezentačním účelům Vítkovice a.s. V upravené valbové střeše je výstavní sál se střešním světlíkem. Do původní dispozice byl vsazen osobní výtah a hygienické zařízení úměrné representačnímu charakteru objektu. Všechny hodnotné prvky a detaily včetně vstupní haly a dvouramenného sloupového schodiště byly zachovány.

Objekt stájí byl snížen o patro a je využíván jako galerie. Protilehlou hmotu tohoto objektu vytváří nově navržená otevřená sochařská galerie, která bude realizována v další fázi. Objekt garáže slouží jako ostraha objektu a objekt správce slouží původnímu účelu.

Odkazy

http://www.vitkovice.cz/9/cs/node/180

Soubory ke stažení

Tvoříme od roku 1991

Člen české komory architektů ČKA