Dům dle Santiniho

DŮM DLE SANTINIHO – STUDIE – 06/2001

Tato studie byla vytvořena jako nezávislé komposiční cvičení bez konkrétně zadaného stavebního programu. Toto cvičení bylo inspirováno dlouhodobým studiem plánů a realizací českého barokního architekta Jana Aichela Santiniho.

Objekt je půdorysně postaven na geometrickém útvaru sférického trojúhelníka, který byl oblíbeným tvarem architekta, od oken až po půdorysy objektů.

Podstatné je u této studie zdůraznit, že i soudobý moderně pojatý objekt může vycházet z kontextu naší milované české kotliny a inspirovat se našimi profesními předchůdci, kteří zde působili, bez ohledu na jejich národnost a církevní přesvědčení.

Samozřejmě, že dle konkrétního umístění,protože místo určuje děj, a stavebního programu by se objekt dle potřeby upravil.

Soubory ke stažení

Tvoříme od roku 1991

Člen české komory architektů ČKA