Náměstí E. Beneše

ÚPRAVY MĚSTSKÉHO INTERIÉRU NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE A PŘILEHLÝCH KOMUNIKACÍ, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

PROJEKT A REALIZACE 03/2005 – 06/2007

SPOLUPRÁCE – JINDŘICH KOSTKA

Jedná se o dlouhodobou práci, která vzešla z „Regulačního plánu městské památkové zóny“, který byl zpracován pro město Klášterec nad Ohří v roce 2000. Na základě tohoto plánu bylo vytypované náměstí Dr. E. Beneše a přilehlé komunikace pro celkovou rekonstrukci městského interiéru. Předběžné studie byly zpracovány v letech 2002 – 2003, ve spolupráci s Ing.arch.Ladislavem Švábem.

V konečné fázi se většina prací soustředila na samotné náměstí a propojení do Zámeckého parku. Samotné náměstí je ve svažitém terénu a této skutečnosti bylo třeba přizpůsobit řešení náměstí. Náměstí obdélníkového tvaru je po obvodě objízdné, se dvěma stanicemi autobusové dopravy. Okolo střední části byla umístěna kolmá parkovací stání. V samotné střední části dominuje náměstí barokní morový sloup se čtveřicí lipových stromů, které vzhledem ke svému stáří musely být nahrazeny novými. Součástí původního náměstí je i zachovalá kruhová kašna s plastikou.

V horní části náměstí je umístěna nová plastika s kamennými patníky od sochaře Melouna, která má evokovat původní Brokofovu kašnu, která byla odstraněna po válce.

Propojení do Zámeckého parku je provedeno průchodem k již zbudovanému kruhovému schodišti přisazenému ke hradební zdi. V ose průchodu je umístěna socha anděla od sochařky Jitky Kůsové.

Záměrem řešení městského interiéru náměstí Dr. E. Beneše, bylo v maximální míře respektovat historický charakter náměstí a upravit jej pro potřeby městského provozu 20. století.

Soubory ke stažení

Tvoříme od roku 1991

Člen české komory architektů ČKA