Zámeček Hloubětín

ZÁMEČEK HLOUBĚTÍN – HLÁSKA – PROJEKT A REALIZACE 06/2007 – 06/2008

PROJEKT A REALIZACE 06/2007 – 06/2008

Tento drobný objekt je příkladem tvrzení, že v architektuře neexistuje malých úkolů. Dvouúrovňová hláska v kamenné ohradní zdi Hloubětínského zámečku byla rekonstruována jako dílčí etapa opravy celého areálu.


Jedná se o romantický vyhlídkový objekt provedený ve shodném neogotickém stylu z konce 19. století jako samotný Zámeček. Objekt má půdorys čtverce a je umístěn do kamenné ohradní zdi. V úrovni parku je zahradní letní místnost s půlkruhově zaklenutými okny a obdobně zaklenutým vstupem. Místnost byla původně klenutá. V současnosti je plochostropá.

Po dvou zakřivených dvouramenných schodištích v protilehlé poloze je přístup na ochoz s vyhlídkovou terasou. Z této terasy byl určitě krásný bukolický výhled do okolní neporušené krajiny, dnes je částečně zarostlý vegetací, která alespoň částečně zakrývá výhled na hlučnou městskou dálniční spojku.

Tak jako u všech historicky chráněných objektů byl kladen důraz na maximální zachování původního vzhledu a jedinými novotvary jsou mříže a zábradlí schodiště, které se svým pojetím nesnaží prosadit na úkor celku, ale být s ním v harmonii.

Soubory ke stažení

Tvoříme od roku 1991

Člen české komory architektů ČKA