Historie

ING. ARCH. MICHAL GAVLAS
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

NAD ŠÁRKOU 2500/53 – Praha 6 – DEJVICE – CZ

Architektonický ateliér byl založen v roce 1991. Předchozí praxe, po absolvování Fakulty architektury ČVUT červeným diplomem v roce 1977, byla ve Státním ústavu pro rekonstrukci měst a památkových objektů (SÚRPMO) 1978 – 1990. Zde jsem se podílel na rekonstrukci Novoměstské radnice v Praze,  na Národním divadle v Praze, na rekonstrukci divadla a hotelu v Levoči a na dalších akcích.

Vzhledem k dlouhodobé praxi v ateliéru, který se specializoval na metodické a kvalitní rekonstruování objektů,  mé první zakázky byly buď pokračování již započatých zakázek v ústavu jako rekonstrukce Sklářské školy  v Novém Boru, nebo rekonstrukce knihovny v České Lípě či rekonstrukce Krematoria v Mostě, anebo nové zakázky, jako rekonstrukce Hotelu U Klenotníka v Rytířské ulici nebo rekonstrukce Hartigovského paláce v Thunovské ulici na Malé Straně.

Současně s rekonstrukcemi přicházely zakázky na novostavby, jako výstavba 12 rodinných domů v Říčanech, 3 rodinných domů v Újezdě nad Lesy u Prahy a sídla firmy Ronda v Horních Počernicích.

V roce 1996 jsem vyhrál soutěž na řešení Mírového náměstí v Jablonci nad Nisou, které včetně přilehlé pěší zóny bylo realizováno v letech 1997-1998. Pro Městský úřad v Jablonci nad Nisou jsem úspěšně spolupracoval i před tím, například na rekonstrukci barokního objektu Galerie Belvedér. Dále jsem se podílel na rekonstrukci několika hodnotných secesních fasád a rekonstrukci kostela Dr. Farského, včetně fary.

V roce 1998 jsem ve spolupráci s Ing.arch.Ladislavem Švábem vypracoval Regulační plán Městské památkové zóny v Klášterci nad Ohří. Na základě dobré spolupráce s Městským úřadem v Klášterci nad Ohří pokračovaly další zakázky v podobě studií, které upřesňovaly v detailu Regulační plán. Jednalo se například o využití areálu porcelánky za financování Evropských fondů, zastavovací studie rodinnými domy a rozšíření městského hřbitova. Nejvýznamnější studií, která vyústila v realizaci, byla rekonstrukce Náměstí Dr. E. Beneše s přilehlými komunikacemi a propojením do Zámeckého parku v letech 2005- 2007.

Stejně kvalitní spolupráce, která byla s Jabloncem nad Nisou a Kláštercem nad Ohří byla s Městskou Částí Prahy 2. V roce 2002 – 2003 byla realizována rekonstrukce Náměstí Míru, dále úprava venkovního prostranství na rohu Botičské a Na Slupi 2006 – 2007. Poslední realizace je Zahrada Ztracenka, která byla zadána na základě vyhrané soutěže v roce 1996, a prošla dvěma zásadními etapami návrhu. Realizovaná podoba je na základě projektu z roku 2008.

Od 90 let minulého století úspěšně spolupracuji s projekční kanceláří Spektra Praha s.r.o.  Společně jsme vypracovali mnoho kvalitních studií a projektů, které následně byly realizovány. Mezi nejvýznamnější realizace se řadí výstavba bytových a rodinných domů pro developerskou firmu Bemett na dvou lokalitách v Jesenici u Prahy a Praze - Uhříněvsi. Mimo tyto realizace bylo vypracováno několik studií a projektů pro stejnou firmu.

Společně s kanceláří Spektra Praha s.r.o. a Studio Ranný Vítkovice s.r.o. jsem se podílel na Rekonstrukci Vítkovického Zámku v Ostravě v letech 2008 -  2010.

Mimo tyto významnější zakázky jsem za posledních dvacet let existence ateliéru vypracoval a zrealizoval desítky drobnějších rekonstrukcí a novostaveb tak, jak je uvedeno v seznamu prací.

Všechny projekty jsou prováděny komplexně, od studie přes projekty ke stavebnímu povolení a realizaci, včetně zabezpečení inženýrské činnosti, od stavebního povolení až po kolaudaci. V rámci projektu a inženýrské činnosti spolupracuji s řadou zkušených odborníků specielních profesí s dlouholetou odbornou praxí.

Od roku 1993 jsem členem České komory architektů - číslo registrace 00505.

Vybrané realizace

 • 06690005.jpg

  Náměstí E. Beneše

  Jedná se o dlouhodobou práci, která vzešla z „Regulačního plánu městské památkové zóny“. Na základě tohoto plánu bylo vytypované náměstí Dr. E. Beneše a přilehlé komunikace pro celkovou rekonstrukci městského interiéru.

  Zobrazit detail stavby

 • 06690028-1.jpg

  Vítkovický zámeček

  Vítkovický zámek byl postaven v klasicistním slohu 1848 jako reprezentační budova a sídlo ředitele Vítkovických železáren. Objekt prošel několika rekonstrukcemi, kdy v poslední fázi byl upraven jako kanceláře Vítkovických železáren.

  Zobrazit detail stavby

 • 06690022.jpg

  Jesenice I

  Nová bytová zástavba na kraji obce Jesenice u Prahy. V rámci této zástavby byly navrženy čtyři bytové domy o 4 nadzemních podlažích se 20 až 21 byty, čtyři dvojdomy o 3 nadzemních podlažích s šesti byty a nakonec dva vila domy o 3 nadzemních podlažích a třemi byty.

  Zobrazit detail stavby

Tvoříme od roku 1991

Člen české komory architektů ČKA