U Lužického semináře

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
U LUŽICKÉHO SEMINÁŘE 38/104, PRAHA 1

PROJEKT A REALIZACE 07/2005 – 12/2008

Historicky chráněný objekt na Malé Straně. Suterény objektu jsou gotické 1.a 2. nadzemní podlaží je z části renesanční, ale převážně barokní.Celý objekt byl přestavěn a navýšen o patro koncem 18tého století v duchu klasicismu.Objekt je čtyřpodlažní, pod uliční částí podsklepený.Součástí objektu je dvorní objekt přístupný v jednotlivých patrech po pavlačích.Průčelí do ulice je původní klasicistní.

Součástí stavebních úprav byla tři horní nadzemní podlaží, přízemí bylo upraveno pouze částečně.V přízemí zůstává restaurace včetně zázemí, horní podlaží jsou rekonstruovány pro účely bytů, které zde byly původně.Dvorní objekt je rekonstruován pro pracovny a ateliéry.

Nejvýraznější zásah je do podkroví kam se umisťuje nový byt.

Cela rekonstrukce probíhala za přísného dohledu památkové péče a většina prvků byla buď repasována nebo nahrazena kopiemi původních.

Vzhledem k celkovému špatnému statickému stavu byla vložena do objektu nosná ocelová konstrukce s jedním stěžejním sloupem na střední nosné zdi dle projektu statika ing. Weniga.

Původní konstrukce krovu byla nakonec taky vyměněna a nahrazena novou na ocelové konstrukci. Původní krokve byly osazeny pouze jako nenosné.

Záměrem při rekonstrukci bylo v maximální míře zachovat původní charakter objektu a nenarušovat jeho atmosféru novodobými prvky.

Soubory ke stažení

Tvoříme od roku 1991

Člen české komory architektů ČKA